Statsadvokaten i Rogaland mener de har nok bevis til å få dømt presten for grovt underslag og har dermed tatt ut tiltale. Påtalemyndigheten mener at presten, som var kapellan for St. Svithun katolske menighet i Stavanger, flere ganger mellom januar 2013 til april 2015 overførte penger til sin konto eller tok ut kontantbeløp fra menighetens bankkonto. Han skal også ha tatt hele eller deler av ekstrakollekter som ble gitt under de polske messene. Til sammen skal det dreie seg om 645.000 kroner.