Nyhet

Mandag forkynte fader Johannes Johansen på Facebook-siden til Hellige Nikolai menighet at han er suspendert. I samme melding skriver han at menigheten har «meldt seg» ut av bispedømmet de ligger under.

Suspensjonen er et foreløpig klimaks i en omfattende konflikt mellom fader Johannes og menigheten på den ene siden, og andre prester og erkebiskopen i Paris på den andre siden.

Vårt Land har fått tilgang på suspensjonsbrevet. Der skriver erkebiskop Jean at fader Johannes ikke får holde gudstjeneste, utføre sakramenter, velsigne medlemmer, bære presteklær eller kors. Han må også «snarest» møte i bispedømmets disiplinærkomité. Der risikerer han å miste kappe og krage.

Den hellige Nikolai-menighet er med sine nesten 1.000 registrerte medlemmer en av de største ortodokse menighetene i Norge. De fleste norske konvertittene tilhører denne menigheten. Fader Johannes har vært synlig i Kirke-Norge, blant annet som representant for de ortodokse kirkene i Norges Kristne Råd.