«Vi vet fra andre saker at informasjon om hva som skjer i Norge, blir sendt til Afghanistan … Skulle det finnes bilder av dem sammen med kors eller opplysninger om at de har bodd på et kristent mottak, vil den informasjonen i Afghanistan bli tolket som om de har konvertert … Det kan medføre represalier og forfølgelser, og blir de returnert til talibanstyrte områder, kan det bety døden», skriver prest Anna Ramskov Laursen og «Afghan», en anonymisert konvertitt, i et innlegg på dagens debattsider.