– Jeg synes retten til «å føle seg krenket» er altfor vid. Jeg reagerer på at noen kan la være å markere FN-dagen og begrunne dette med at den er «religiøst frastøtende», sier Trond Laksaa, kapellan i Den norske kirke i Narvik.