Professor ved Norges Idrettshøyskole, Jorunn Sundgot-Borgen, ser kroppspresset i samfunnet som et folkehelseproblem.