– Vi ser gjerne at LO fremmar konkrete tiltak som kan fylle boikotten med innhald, seier Fagforbundets solidaritetsansvarlege, Stein Guldbrandsen, til Vårt Land.