– Forslaget uttrykker et ønske om å gi tematikken et større trykk fra Aps side, sier Hans-Erik Ringkjøb, leder i Hordaland Arbeiderparti.