Vårt Land kunne tidlig i februar fortelle at det gikk mot ja til eggdonasjon under vårens landsmøte. Tendensen er bare blitt forsterket – og ledelsen går trolig på et nederlag om eggdonasjon.