Nyhet

Vårt Land kunne tidlig i februar fortelle at det gikk mot ja til eggdonasjon under vårens landsmøte. Tendensen er bare blitt forsterket – og ledelsen går trolig på et nederlag om eggdonasjon.

Men det er langt mer enn denne saken som splitter. Vårt Land har på nytt snakket med fylkeslagene i Høyre og et knippe sentrale politikere. Vi har kartlagt partiets holdning i de bioteknologiske stridssakene som landsmøtet skal behandle:

• Partiledelsen har innstilt på et landsmøte-ja til assistert befruktning for enslige. Men en rekke kilder mener resultatet er åpent. Spørsmålet kan bli en thriller.

• Ja til surrogati blir avvist. Men sentrale Høyre-folk er svært overrasket over hvor sterkt støtten til surrogati nå er blitt i partiet.