– Det er overraskende at det ikke er mer fokus på økologi og klima blant prester i Den norske kirke (Dnk), når man ser hvor sterkt temaet er fremme i den allmenne bevisstheten, sier Svein Olaf Thorbjørnsen, professor i systematisk teologi og etikk ved MF vitenskapelig høyskole .