– Det er viktig at Islamsk Råd Norge har et ansikt utad. De kan ikke bare vurdere om en ansatt er egnet til stillingen.