Sp og Ap er nøkkelpartier om Stortinget makter et bredt forlik. Bred enighet er i alle fall håpet til livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad etter at den store pakken med nytt trosslovverk, melding om livssynspolitikk og altså fremtiden til Opplysningsvesenets fond (OVF) i dag passerte statsråd.