Økonomen er til daglig professor ved Universitetet i Bergen og en erfaren bistandsgransker. Rune Jansen Hagen har ledet en evaluering av geografisk konsentrasjon i svensk bistand og har vært ekstern ekspert i den ferske norske evalueringen.