For seks år siden satt Magne Vaule foten ned. Ap-representanten i Bjerkreim kommunestyre hadde fått nok av tradisjonen hvor de øvrige representantene stemte i et kristent bordvers før de inntok dagens lunsj.