– Prinsipielt problematisk, sier Njål Høstmælingen, jurist, direktør i International Law and Policy Institute og en av Norges fremste eksperter på internasjonal rett og internasjonale menneskerettigheter, til Vårt Land.