Denne uken kom Fafo med en rapport om situasjonen til de rumenske tiggerne i København, Stockholm og Oslo. Der slår de fast at de ikke har funnet spor av bakmenn, og at det ikke finnes klar sammenheng mellom tigging og kriminalitet.