Mens grensehandelen øker rapporterer Vinmonopolet om den største salgssvikten siden lavkonjunkturen på begynnelsen av 1990-tallet.