– Etter medlemsmøtet 18. ­august ønsket ikke Raymond Urne å ha meg med videre, sier Daniel Egeli som er regionleder for Pinsebevegelsen i Oslo og Akershus.