Nyheter

– Hvis en pinsemenighet kan være på et utested, kan den jo like gjerne være i kirken, sier Gina Gjerme, pinsepastor i Salt Bergenskirken.

Pinsebevegelsens hovedorgan Korsets Seier ga forrige uke en oversikt over 10 kirketrender i 2018. En av trendene som trekkes frem er at flere pinsemenigheter i løpet av 2018 vil vurdere muligheten for å ha gudstjenestene sine i Den norske kirken (Dnk) sine kirkebygg.

– Jeg synes det er en kjempefin strategi. Vi trenger steder å være og det er jo helt supert hvis vi kan bruke disse flotte byggene, sier Gjerme.

Korsets Seier tror at terskelen for å inviteres med på en gudstjeneste i en tradisjonell kirke antakelig er lavere enn å bli med i en «smårar pinsemenighet i et stort lagerbygg utenfor byen». Pinsebevegelsens hovedorgan tror at tiden da menigheter i store industribygg var det som var ‘inn’, er over.