– Av frykt for å gjøre feil har man kanskje mistet et riktig og godt fokus. Det er bra at dette settes på agendaen og man stiller de gode spørsmålene. Hvordan og i hvilke arenaer kan vi forvalte karismatikk?