«Du forteller at kristne feirer jul 25.12, og angir dermed feil dato for Jesu fødsel.»