Nyhet

«Du forteller at kristne feirer jul 25.12, og angir dermed feil dato for Jesu fødsel.»

Setningen er hentet fra et avslag en ung afghaner har fått på oppholdstillatelse i Norge. Asylsøkeren påstår at han har blitt kristen etter at han kom til landet, og ber om beskyttelse fordi han frykter å bli forfulgt hvis han blir sendt tilbake til Afghanistan.

UDI bruker afghanerens manglende kunnskaper om de kristne høytidene som et moment som svekker hans troverdighet. Det er bare ett problem: Selv om vi i Norge starter feiringen på julaften, nemlig 24. desember, regnes 25. desember som selve fødselsdagen. Det er dermed saksbehandleren i UDI som tar feil.

Fortvilet