– Når folk hører ordet pietisme i dag, tenker de på bedehus på Sørlandet. Men 1700-tallspietismen la stor vekt på menneskets evne til å forbedre seg selv. Ikke bare som kristen, men også som samfunnsborger, sier universitetslektor i idéhistorie, Thor Inge Rørvik.