62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2016, var i arbeid eller utdanning ett år etter endt program.