Som ankegrunn oppgir Per-Yngve Monsen og hans advokat Trygve Staff feil i bevisvurderingen i dommen fra Oslo tingrett og feil i hvordan retten har forstått varslervernet i arbeidsmiljøloven.