– Etter mitt syn er tiden inne til at ingen kan reservere seg mot samarbeid i forhold til kjønn. Likestilling er en selvsagt gjeldende verdi i kirken, sier Bente Modalsli.