Tallene er blodrøde for FNs byrå for palestinske flyktninger 
(UNRWA):