– Da Luther giftet seg med sin Katharina, skapte han en institusjon som er særegen for den lutherske kirken: prestefamilien og prestegården. Med opphevelsen av boplikten er denne 500 år lange institusjonen fjernet med et pennestrøk, sier Terje Seilskjær, som er pensjonert prest.