– Det er oppsiktsvekkende at så mange ønsker mer redigering på Facebook for å sikre en ordentlig debatt, sier Amna Veledar, juridisk seniorrådgiver i Likestilling - og diskrimingeringsombudet (LDO).