Pave Frans ledet den årlige langfredagsmessen i Roma fredag kveld, og tok seg tid til å snakke om migrantbarn som kommer til lukkede dører på grunn av «politiske kalkuleringer», samt barn som har fått sin uskyld såret, en referanse til overgrepene i den katolske kirken.

– Jeg ber Jesus om å hjelpe oss å se hans kors i alle verdens kors, sa paven, og nevnte mennesker som mangler mat eller kjærlighet.

Pave Frans og de frammøtte lyttet så til nonnen Eugenia Bonetti, som i 25 år har arbeidet med kvinner som har blitt utsatt for menneskehandel.

– Det er lett å ha et kors rundt halsen eller å bruke korset til å dekorere våre vakre katedraler og hjem. Langt vanskeligere er det å anerkjenne dem som nylig har blitt korsfestet, de hjemløse, unge arbeidsløse og migranter henvist til slummen på kanten av samfunnet etter å ha opplevd forferdelige lidelser, sa hun.

Paven holdt den årlige langfredagsmessen for tusener av pilegrimer og turister forut for korsvandringen som ender utenfor Colosseum. Flere andre steder i verden, også i Norge, har det blitt holdt lignende korsvandringer for å markere Jesu lidelse og korsfestelse.

LES OGSÅ: Greta Thunberg oppfordret pave Frans til å bli med i klimastreiken