I Den katolske kirke kan bare menn være prester og diakoner. Det kan det bli endring på, etter at pave Frans i forrige uke uttrykte at han vil utrede muligheten for vielse av kvinnelige diakoner.