Ifølge lekkasjer fra den såkalte encyklika som paven torsdag legger fram, slutter paven opp om forskerne som sier at den globale oppvarmingen for det meste er menneskeskapt. I rundskrivet på nær 200 sider gir den argentinskfødte paven industrilandene hovedansvaret for å snu utviklingen.