Den katolske kirke har et generelt forbud mot prevensjon, men da pave Frans ble spurt om hvordan man kan bekjempe zikaviruset, understreket han at det ikke er et absolutt onde å unngå graviditet.