Paulus skapte kristendommen ved å bryte med jødedommen og skape en ny religion ut av budskapet fra den omvandrende predikanten Jesus fra Nasaret. Dette har vært gjengs oppfatning, som er gjengitt i utallige populære bøker de senere årene.