Mannen var anklaget for å ha svindlet til seg drøyt 2,5 millioner kroner i offentlig studiestøtte i 2012 og 2013. Pengene ble utbetalt gjennom Kristelig Studieforbund (K-stud), som kanaliserer offentlige midler til kristne virksomheter som driver kursvirksomhet. Det var K-stud som anmeldte mannen.