Mannen er også dømt til å betale 1,5 millioner kroner i erstatning til Kristelig studieforbund (K-stud) for feilrapportering og misbruk av statlige studiestøttemidler.