A for Agnus dei: Latin for «Guds lam», et av begrepene som blir brukt om Jesus. Uttrykket har røtter i den jødiske påskefeiringen (se Z).