– Vi mangler kunnskap om andre kulturer og religioner, og hvordan vi skal møte pasienter med ulik bakgrunn, sier Hjørdis Finne.