Den største lutherske kirken i Etiopia, Mekane Yesus-kirken, har bedt om å være med i et pilotprosjekt som de har satt i gang mot seksuell trakassering. Prosjektet er organisert av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), som også leter etter en samarbeidspartner i Asia der de kan gjøre det samme.