Om få uker starter landsmøtesesongen der samtlige partier skal vedta nye programmer for neste fireårsperiode. En gjennomgang Vårt Land har foretatt av livssynspolitikken i utkastene, viser at Den norske kirke høster langt mindre omtale og gis færre løfter enn ved forrige valg.