– Det er tøft å stå i mediekjøret, å bli tillagt ting. Det er det ikke noen tvil om, sier Bjørn Ropstad.