Fredag var alle familiemedlemmene tilbake i Trondheim. De er opptatt av å bli på stedet og glade for støtten de opplever i Trondheim, sier støttegruppens leder Einar Vegge til NTB.

Natt til lørdag 15. juni ble familien pågrepet i leiligheten sin i Trondheim og overlevert til Politiets utlendingsenhet (PU), som hadde ansvar for tvangsreturen til Afghanistan.

Av helsemessige årsaker returnerte moren i familien til Norge mandag. Dagen etter ble også de tre søsknene fløyet tilbake til Norge.

– For familien er det en lettelse og glede å være tilbake. Men vi har sett at det var en påkjenning å komme tilbake til der pågripelsen for deportasjonen skjedde, sier Vegge.

– Mobilisering betyr mye

Onsdag holdt rundt 2.000 trøndere støttemarkering i Tordenskioldparken ved Vår Frue kirke i Trondheim, hvor blant annet Åge Aleksandersen deltok.

Også i Oslo har det blitt holdt støttemarkering for familien. Ifølge lederen for støttegruppa betyr disse markeringene mye for familien.

– Disse tingene og mobiliseringen betyr utrolig mye, og gir grunnlag for håp, sier han.

Mulig omgjøringsbegjæring

Fremover jobbes det med å formalisere familiens oppholdsgrunnlag, og familiens bistandsadvokat Erik Vatne har sagt at de vurderer å få Utlendingsnemnda til å se på saken deres på nytt ved å inngi en såkalt omgjøringsbegjæring.

– Per i dag har ikke familien oppholdstillatelse i Norge. Hvis situasjonen skal endre seg, er å inngi en omgjøringsbegjæring det mest formålstjenlige. Da vil hele saken bli vurdert på nytt fra myndighetenes side, sier Erik Vatne til NTB.