I dag har representanter fra Ungdommens Kirkemøte tale- og forslagsrett på Kirkemøtet, men ikke stemmerett.