– Vi vil formidle budskapet om at tros- og livssynssamfunn kan være konstruktive bidragsytere i samfunnet, bygge felles verdier og tar avstand fra voldelig ekstremisme, fiendebilder og hatytringer, sier Knut Refsdal, generalsekretær i Norges Kristne Råd.