– Hva vil jeg være glad for at jeg har gjort når livet mitt tar slutt?