I formiddag ble det kjent at statsråd Kjell Ingolf Ropstad vil sikre at milliardverdiene i Opplysningsvesenets fond (OVF) går til Den norske kirke. Det er ikke alle like fornøyde med.