Nyheter

– Dersom grensa blir endra til veke 18, vil kvinner kunne utsetje abort heilt fram til veke 17. Det er ein mykje større fysisk og psykisk belastning for kvinna i veke 17 enn i veke 11, seier Torbjørn Moe Eggebø, som er overslege på Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin, på St. Olavs hospital.

Torsdag sa AUF-leiar Mani Hussaini til Vårt Land at ungdomspartiet vil vedta på sitt landsmøte i haust, å utvide grensa for sjølvbestemt abort frå 12 til 18 veker.

LES MEIR: Abortsøkjande kvinner kjenner seg tvungne til å møte i abortnemnd

Abortnemnd