– Dersom grensa blir endra til veke 18, vil kvinner kunne utsetje abort heilt fram til veke 17. Det er ein mykje større fysisk og psykisk belastning for kvinna i veke 17 enn i veke 11, seier Torbjørn Moe Eggebø, som er overslege på Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin, på St. Olavs hospital.