Nyhet

Er man i kirkelige sammen­henger redd for å gi formaninger og sette grenser siden overgrep stadig skjer?

– Ja, i den forstand at man har blitt forsiktig og lar være å ­påpeke andres feil og mangler, sier Tormod Kleiven som har doktorgrad på overgrep i kirkelig sammenheng og er amanuensis ved Vid vitenskapelige høgskole.

– Det kan handle om at vi er for feige fordi vi ikke orker å ta ­ubehaget. Vi trenger å være ­tydelige, men ikke på en måte som skaper konflikt. Den beste måten å være det på er å vise at vi erkjenner, og i praksis tar ­ansvar, når vi i hverdagen tråkker­ over andres personlige grenser, sier han.

Blitt tydeligere