Er man i kirkelige sammen­henger redd for å gi formaninger og sette grenser siden overgrep stadig skjer?