Siste halvår i fjor varsla politiattestkontoret politidistrikta om 196 saker som gav grunn til otte. Hittil i år har dei varsla om 196 saker.