Den tidligere, mangeårige redaktøren i gatemagasinet =Oslo har vakt oppstyr med boken Omsorgsindustrien.