– Det har vært uenighet i rådet. LHBT og vigsel av likekjønnede par har vært et stridt spørsmål i kirken i mange år. Slik er det fremdeles, sier Gard Sandaker-Nielsen, leder av Oslo bispedømmeråd til osloby.no.