Bortvisning ledsages i mange tilfeller av spark, konfiskering av identitetspapirer og rasistiske tilrop, ifølge Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, som er et rådgivende organ underlagt Stortinget.